Politika zaštite osobnih podataka odnosno politika privatnosti 

Ekspert savjetovanje d.o.o. se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podatka. S time Vas upoznaje tekst u nastavku. Molimo Vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite, izmjene su moguće i bit će prikazane na stranici.

Zaštita osobnih podatka – općenito

Osobne podatke prikupljamo prije svega radi:

 • Osiguravanja pružanja tražene usluge
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • Naše interne statističke obrade podataka

Podaci pokriveni sustavom Politike zaštite osobnih podataka tj. politike privatnosti:
Ime i Prezime

 • Datum rođenja
 • Adresa
 • E-mail
 • Kontakt broj
 • Osobni identifikacijski broj
 • Ostali podaci koje razmijenite s nama, a želite da ostanu tajni

Vrijeme trajanja Politike privatnosti

U trenutku dostavljanja Vaših podataka, Vi pristajete na kontakt s nama te s nam time dajete za pravo staviti vas na našu mail listu – trenutak dozvole, vaš je izričit pristanak na kontakt. Zaštita privatnosti vaših podataka je trajna, a u svakom trenutku možete tražiti isključenje s naše mailing liste slanjem direktnog zahtjeva. Nakon toga, Vaše ćemo podatke koristiti isključivo u svrhu interne statističke obrade podataka.

Sadržaj Politike privatnosti

Vašu e-mail adresu i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo te ih nećemo staviti trećim pravnim i fizičkim osobama na raspolaganje bez Vašeg pristanka. Ekspertsavjetovanje d.o.o. vam neće slati neželjenu poštu. Ekspert savjetovanje d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Prikupljamo samo one osobne podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtijevamo od vas slanje podataka kako bismo vam omogućili pristup na svoje stranice i ne tražimo da otkrijete više podataka, no što je doista potrebno za potrebe realizacije vašeg upita vezanog za realizaciju kreditnog zahtjeva.

Ne prodajemo, ne prenosimo i ne otkrivamo podatke koje prikupimo na svojim internetskim stranicama nikome, osim:

 • u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obveza,
 • u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite vašeg života ili tjelesnog integriteta, a vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu svojih osobnih podataka,
 • u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu,
 • u slučajevima kada ste vi sami objavili te podatke ( čl. 7., st. 3., toč. 1., 2., 3. i 4. Zakona o zaštiti osobnih podataka ),

Popunjavajući formulare na našoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše Politike privatnosti i u njoj navedenim uvjetima.

Tajnost podataka

Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama Vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da drugim stranama nećemo otkrivati podatke koje smo zaprimili, osim u slučajevima navedenima u prethodnome poglavlju.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih internetskih poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam svoje stranice prilagoditi kako bi bile što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine internetske preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.)

Upotreba kolačića (Cookies)

Kako bismo olakšali pregledavanje naših internetskih stranica, naš poslužitelj globalne mreže koristi kolačiće. Radi se o jako malim tekstualnim datotekama koje poslužitelj postavlja na računalo korisnika u svrhu praćenja odabira pojedinih jezičnih varijanti naših stranica, kao i prilikom ulaska na dijelove stranica koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke. Kolačići se ne mogu koristiti za pokretanje programa ili postavljanje virusa na Vaše računalo. Kolačići koje naš internetski poslužitelj postavlja brišu se automatski s Vašeg računala na kraju sesije, odnosno onog trenutka kada napustite naše stranice. Pregled naših stranica moguć je i bez uporabe kolačića, ako je vaš internetski preglednik tako postavljen.

Poruka elektroničkom poštom

Kada nam šaljete elektroničku poštu (e-poštu) s osobnim podacima po kojima Vas je moguće identificirati, bilo putem e-pošte s pitanjem ili komentarom, ili obrascem koji nam dostavljate elektroničkom poštom, mi te podatke koristimo u svrhu ispunjenja Vaših zahtjeva.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi te kako bismo osigurali pristupačnost usluge svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaje neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Kontrola

Možete u svako doba zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od Vas dobili na stranici bankovni-monitor.eu. Možemo na Vaš zahtjev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke ili ubuduće prestati koristiti te podatke.

Poveznice

Činimo sve što je u našoj moći kako bismo osigurali da sva preusmjeravanja s naših internetskih stranica upućuju na internetske stranice koje ne sadrže ilegalan i/ili štetan sadržaj. Međutim, stranice i adrese na mreži brzo se mijenjaju i ne možemo uvijek jamčiti za sadržaj svake adrese na koju vas usmjerimo.

Ako imate bilo kakva pitanja ili dvojbe u vezi s našom Politikom zaštite osobnih podataka, ili u vezi sa svojim iskustvima s ovom internetskom adresom, molimo vas da nam se javite.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

Ekspert savjetovanje d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove internetske lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od vaše strane ili od strane Ekspert savjetovanje d.o.o. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste internetske lokacije.

IZJAVA POTROŠAČA U SVRHU PROVOĐENJA GDPR-a

Ovom izjavom potvrđujem da sam dobrovoljno stavio na raspolaganje poduzeću EKSPERT SAVJETOVANJE D.O.O. za savjetodavne usluge, Ilica 67, 10 000 Zagreb, OIB 13737746183 (u daljnjem tekstu: Kreditni posrednik) svoje osobne podatke, uključujući OIB i JMBG u svrhu:

-moje nedvojbene identifikacije i zaštite mojih osobnih interesa

-izrade informativnih izračuna radi eventualnog podnošenja zahtjeva za realizaciju kredita u skladu sa Zakonom o potrošačkom kreditiranju odnosno Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju

-realizacije odabranog kreditnog proizvoda

Potvrđivanjem ove izjave, dajem izričitu suglasnost da:
Kreditni posrednik obrađuje moje osobne podatke kao i podatke o iznosima primanja koja ostvarujem kao i financijskim obvezama te da može poduzimati radnje vezano za obradu mojih osobnih podataka, a što obuhvaća pravo na prikupljanje, spremanje, snimanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih podataka u svrhu obavljanja redovnih poslova kreditnog posredovanja vezano uz izradu informativnog izračuna za realizaciju kreditnog

 1. Kreditni posrednik moje osobne podatke i prikupljenu dokumentaciju razmjeni s odgovarajućom Bankom u svrhu realizacije kreditnog proizvoda
 2. Banka razmjeni s Kreditnim posrednikom informaciju o statusu realizacije mog kredita kao i podatak da li je Banka isti odobrila ili odbila
 3. Kreditni posrednik i Banka razmjene dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje svrhe iz ove Izjave uz provođenje nadzora Ministarstva financija i/ili Hrvatske narodne banke, a sve uz poštivanje propisa (Zakon o kreditnim institucijama, Zakon o potrošačkom kreditiranju, Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, Zakon o zaštiti osobnih podataka) uz obvezu čuvanja poslovne tajne i zaštite mojih osobnih podataka.

Potvrđujem da sam informiran da je Kreditni posrednik  voditelj zbirke osobnih podataka u smislu  Zakona o zaštiti osobnih podataka (GDPR) , da sam informirano svrsi obrade za koju su podaci namijenjeni, o postojanju prava na pristup podacima, o postojanju prava na povlačenje privole za obradu podataka, o primateljima osobnih podataka te da se radi o dobrovoljnom davanju podataka radi izrade informativnog izračuna i pružanja informacija o kreditnom proizvodu i kreditnoj sposobnosti  u svrhu podnošenja zahtjeva za kredit i realizaciju kredita.

Potvrđujem da sam obaviješten o namjeri korištenja osobnih podataka u svrhu iz ove Izjave i o pravu da se takvoj obradi usprotivim. Također sam upoznat da se prikupljeni osobni podaci načelno brišu nakon realizacije kreditnog zahtjeva odnosno po prestanku ugovornog odnosa, a najkasnije  po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka.